Agrimarketing begint met een actuele en complete database

Ontdek de ruim 100 variabelen die je helpen in contact te komen met jouw specifieke agrarische doelgroep.

Met diepgaande data heb je goud in handen!

Diepgaande gegevens verzamelen van je agrarische doelgroep is een van de grootste uitdagingen voor marketing- en salesmanagers. Hoe kom je nóg meer te weten over potentiële klanten?

Het begint bij een actuele en complete database om jouw potentiële klanten te bereiken. Hoeveel vee hebben ze? Welke teelten hebben ze? Maar ook wat zijn de investerings- en toekomstplannen? Van bedrijfskenmerken tot machines en van duurzaamheid tot bedrijfsopvolging. Ontdek hieronder met welke gegevens we jou kunnen helpen bij een goede benadering van je doelgroep of download de gegevens in één overzicht.

De onderstaande gegevens worden jaarlijks geactualiseerd door onze eigen professionele callcenter agents.

Algemene bedrijfsinformatie

 • Bedrijfsnaam
 • Naam bedrijfshoofd
 • Postcode
 • Plaats
 • (mobiel) telefoonnummer(s
 • Gemeente
 • Provincie
 • NSO-typering (hoofdniveau en subniveau)
 • SO-Standaard opbrengst
 • GVE (Grootvee-eenheid)
 • Geboortejaar bedrijfshoofd
 • Opvolgsituatie
  • Opvolger
  • Opvolger reeds in bedrijf opgenomen
  • Geen opvolging verwacht
 • Toekomstintenties
  • Uitbreiden en capaciteit bijkopen
  • Optimaliseren
  • Doorgaan zoals nu
  • Verplaatsingsplannen binnen NL
  • Verplaatsingsplannen buiten NL
  • Veranderen van bedrijfstak/activiteit
  • Langzaam afbouwen
  • Zelf beëindigen en door opvolger laten overnemen
  • Beëindigen en verkopen
  • Alleen beëindigen
  • Jaartal bedrijfsopvolging
  • Jaartal eindebedrijf
 • Huisbankier
 • Verzekeringsmaatschappij
 • Aantal medewerkers in vaste dienst
 • Aantal ingehuurde krachten
 • Aantal seizoenarbeiders
 • Zonnepanelen
 • Biogas
 • Windmolen
 • Aardwarmte
 • Warmtewisselaar/warmtepomp
 • Houtpellet kachel
 • Geen alternatieve energie bronnen

Verdieping varkens

 • Fokzeugen in aantal dieren
 • Opfokzeugen in aantal dieren
 • Vleesvarkens in aantal dieren
 • Dierenarts
 • Mengvoerleverancier
 • Voersysteem
  • Alles droogvoer, handmatig
  • Alles droogvoer, via dosators
  • Alles droogvoer, via voerstations
  • Alles droogvoer, overig
  • Alles brij, handmatig aangemaakt
  • Alles brij, brijvoerinstallatie (restloos)
  • Alles brij, niet-restloze brijvoerinstallati
  • Deels brij, deels droogvoer
 • Stal
  • Nieuwbouw
  • Renovatie
   • Gevel
   • Vloer
   • Dak
   • Voerinstallatie
   • Hok-/stalinrichting
   • Luchtwasser
  • Alternatieve energie
   • Zonnepanelen
   • Biogas
   • Windmolen
   • Aardwarmte
   • Warmtewisselaar/warmtepomp
   • Houtpelletkachel

Verdieping loonwerk

 • Spuiten
  • Granen
  • Maïs
  • Aardappelen
  • Suikerbieten
  • Peulvruchten
  • Bloembollen
  • Grasland
  • Spruiten
  • Overige gewassen
 • Rooien
  • Aardappelen
  • Suikerbieten
  • Uien
  • Bloembollen
 • Zaaien
 • Maïs zaaien
 • Hakselen
 • Combinen
 • Persen
 • Hooibouw
 • Graslandbewerking
 • Graslandvernieuwing
 • Grondbewerking
 • Mestverwerking
 • Slootonderhoud
 • Groenvoorziening
 • Aantal trekkers
 • Trekkermerken
 • Gewasbeschermingsmiddelen leverancier
 • Trekkers
 • Balenwikkel-en persmachine
 • Combine/maaidorser
 • Hakselaar
 • Maaier
 • Rooier
 • Silage-, opraapwagen
 • Zaai- en plantmachine
 • Bemestingsmachines
 • Grondbewerkingsmachines
 • Oogstmachines
 • Kunstmeststrooier
 • Spuitmachine
 • Bewaarplaats

 • Alternatieve energie
  • Zonnepanelen
  • Biogas
  • Windmolen
  • Aardwarmte
  • Warmtewisselaar/warmtepomp
  • Houtpelletkachel

Verdieping glastuinbouw

 • Areaal glasopstand in m2
 • Areaal tunnel in m2
 • Glasgroente
  • Aardbeien
  • Aubergine
  • Augurken
  • Komkommer
  • Paprika
  • Peper
  • Radijs
  • Sla
  • Tomaat
   • Vleestomaat
   • Trostomaat
   • Ronde Tomaat
   • Cherry Tomaat
   • Tomaat overig
  • Fruit
  • Overig
 • Potplanten
  • Bloeiplanten
  • Bladplanten
  • Begonia
  • Chrysant
  • Draceanas
  • Ficus
  • Hedera
  • Hydrangea
  • Kalanchoë
  • Phalaenopsis
  • Rhododendron
  • Spathiphilium
  • Overige bladplanten
  • Overige bloeiplanten
 • Snijbloemen
  • Alstroemeria
  • Amarillys
  • Anjer
  • Anthurium
  • Bouvardia
  • Chrysant
  • Cymbium
  • Freesia
  • Gerbera
  • Gypsophilia
  • Lelies
  • Lisianthus
  • Nerines
  • Orchideeën
  • Roos
  • Sering
  • Tulp
  • Overig
 • Eenjarig
  • Begonia
  • Fuchsia
  • Impatiens
  • Lobelia
  • Osteopermum
  • Pelargonium
  • Petunia
  • Tagetes
  • Verbena
  • Viool
  • Overig
 • Waterplanten
 • Opkweek
 • Teeltwijze
  • Biologisch
  • Gangbaar
 • Groeilicht
 • Type groeilicht
 • WKK-installatie
 • Gewasbeschermingsmiddelen leverancier
 • Groeilicht
 • Nieuwbouw/renovatie glasopstand

Verdieping opengrondgroente

 • Wortel
  • Winterpeen
  • Bospeen
  • Parijse wortelen
  • Waspeen
 • Kool
  • Bloemkool
  • Spruitkool
  • Bewaarkool
  • Sluitkool
 • Bonen
  • Stambonen
  • Tuinbonen
  • Stokbonen
 • Peulvruchten
 • Witlof(trek)
 • Schorseneren
 • Andijvie
 • Asperges
 • Knolselderij
 • Prei
 • Spinazie
 • Broccoli
 • Cichorei
 • Sla
 • IJsbergsla
 • Augurken
 • Aardbeien
 • Overig
 • Teeltwijze
  • Biologisch
  • Gangbaar
 • Bewaarplaats
 • Aantal trekkers
 • Trekkermerken
 • Trekkers
 • Balenwikkel-en persmachine
 • Combine/maaidorser
 • Hakselaar
 • Maaier
 • Rooier
 • Silage-, opraapwagen
 • Zaai- en plantmachine
 • Bemestingsmachines
 • Grondbewerkingsmachines
 • Oogstmachines
 • Kunstmeststrooier
 • Spuitmachine
 • Bewaarplaats
 • Alternatieve energie
  • Zonnepanelen
  • Biogas
  • Windmolen
  • Aardwarmte
  • Warmtewisselaar/warmtepomp
  • Houtpelletkachel

Verdieping boomkwekerij

 • Bos- en haagplanten
 • Laan- en parkbomen
 • Rozen
 • Rozen onderstammen
 • Sierconiferen
 • Sierheesters
 • Spillen
 • Vaste planten
 • Vruchtbomen
 • Vruchtboom onderstammen
 • Waterplanten
 • Kerstbomen
 • Overige teelten
 • Teeltwijze
  • Biologisch
  • Gangbaar
 • Aantal trekkers
 • Trekkermerken
 • Gewasbeschermingsmiddelen leverancier

Verdieping rundvee en geit

 • Melkkoeien
 • Zoogkoeien
 • Jongvee
 • Kalveren
  • Wit
  • Rose
  • Bont
 • Mestrunderen in aantal dieren
 • Melkgeiten
 • Lammeren
 • Overig
 • Grasland
 • Mais
  • Korrelmais
  • Silomais
  • Biogasmais
  • Overig mais
 • Melksysteem
 • Type melkstal
  • Melkrobot
   • Aantal melkrobots
  • Visgraat-melkstal
  • Carrousel-melkstal
  • Side-by-side melkstal
  • Open tandemstal
  • Rapid-exit-melkstal
  • Grupstal/bindstal/tandemstal/ oud-hollandse stal
  • Swing-over melkstal
 • Merk melkstal
 • Bouwjaar melkstal
 • Voersysteem
  • Automatisch voersysteem
  • Voermengwagen
   • Zelfrijdend
   • Getrokken, niet zelf ladend
   • Getrokken, zelf ladend
  • Kuilvoersnijder/happer
  • Blokken/balen doseerwagen
  • Voerdoseerwagen
  • Loonwerker voert
 • Mengvoerleverancier
 • Aantal trekkers
 • Trekkermerken
 • Type bedrijf
  • Biologisch
  • Gangbaar
  • Combinatie
 • Melksysteem
  • Melkrobot
  • Visgraat-melkstal
  • Carrousel-melkstal
  • Side-by-side melkstal
  • Open tandemstal
  • Rapid-exit-melkstal
  • Grupstal/bindstal/tandemstal/
   oud-hollandse stal
  • Swing-over melkstal
 • Voersysteem
  • Automatisch voersysteem
  • Voermengwagen
   • Zelfrijdend
   • Getrokken, niet zelf ladend
   • Getrokken, zelf ladend
  • Kuilvoersnijder/happer
  • Blokken/balen doseerwagen
  • Voerdoseerwagen
 • Stal
  • Nieuwbouw
  • Renovatie
   • Gevel
   • Vloer
   • Dak
   • Stalinriching
  • Machines
   • Trekker
   • Maaier
   • Schudder
   • Hakselaar
   • Balenwikkel-, persmachine
   • Opraapwagen
   • Silagewage
   • Kipper

Verdieping pluimvee

 • Leghennen in aantal dieren
 • Vleeskuikens in aantal dieren
 • Opfokhennen in aantal dieren
 • Slachtkuikenouderdieren in aantal dieren
 • Kalkoenen in aantal dieren
 • Eenden in aantal dieren
 • Dierenarts
 • Mengvoerleverancier
 • Stal
  • Nieuwbouw
  • Renovatie
   • Gevel
   • Vloer
   • Dak
   • Voerinstallatie  
   • Hok-/stalinrichting
   • Ventilatie  
   • Aanpassing t.b.v. ammoniakuitstoot/emissie
  • Alternatieve energie
   • Zonnepanelen
   • Biogas
   • Windmolen
   • Aardwarmte
   • Warmtewisselaar/warmtepomp
   • Houtpelletkachel

Verdieping akkerbouw

 • Aardappelen totaal
  • Consumptieaardappelen
  • Fabrieksaardappelen
  • Pootaardappelen
 • Bieten totaal
  • Suikerbieten
  • Voederbieten
 • Granen totaal
  • Wintergerst
  • Zomergerst
  • Spelt
  • Wintertarwe
  • Zomertarwe
  • Overige granen
 • Uien totaal
  • Poot-/ plantuien
  • Zaaiuien
 • Graszaden
 • Groenbemesting
 • Handelsgewassen
 • Koolzaad
 • Overige
 • Teeltwijze
  • Biologisch
  • Gangbaar
 • Bewaarplaats
 • Aantal trekkers
 • Trekkermerken
 • Gewasbeschermingsmiddelen leverancier
 • Trekkers
 • Balenwikkel-en persmachine
 • Combine/maaidorser
 • Hakselaar
 • Maaier
 • Rooier
 • Silage-, opraapwagen
 • Zaai- en plantmachine
 • Bemestingsmachines
 • Grondbewerkingsmachines
 • Oogstmachines
 • Kunstmeststrooier
 • Spuitmachine
 • Bewaarplaats
 • Alternatieve energie
  • Zonnepanelen
  • Biogas
  • Windmolen
  • Aardwarmte
  • Warmtewisselaar/warmtepomp
  • Houtpelletkachel

Verdieping bloembol

 • Crocussen
 • Dahlia’s
 • Gladiolen
 • Hyacinten
 • Irissen
 • Lelies
 • Narcissen
 • Tulpen
 • Trekteelt
  • Lelies
  • Tulpen
 • Overig
  • Overige teelten
 • Teeltwijze
  • Biologisch
  • Gangbaar
 • Aantal trekkers
 • Trekkermerken
 • Gewasbeschermingsmiddelen
  leverancier
 • Bewaarplaats
 • Trekkers
 • Rooier
 • Zaai- en plantmachine
 • Bemestingsmachines
 • Grondbewerkingsmachines
 • Spuitmachine
 • Bewaarplaats

Verdieping fruit

 • Appels
 • Peren
 • Bessen
 • Frambozen
 • Pruimen
 • Kersen
 • Overig Fruit
 • Teeltwijze
  • Biologisch
  • Gangbaar
 • Aantal trekkers
 • Trekkermerken
 • Gewasbeschermingsmiddelen
  leverancier

Bewaarplaats

Alle gegevens in één overzicht?

Download het e-book database gegevens en ontdek welke gegevens jou kunnen helpen bij een goede benadering van je doelgroep.
In dit e-book vind je een opsomming van diepgaande, actuele variabelen die AgriDirect in haar database heeft.